ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พศ.2566

28 มิ.ย. 66

🏡🟩…28 มิถุนายน 2566…🟩🏡
เทศบาลตำบลจระเข้หิน
นำโดย #นาย ภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมคณะบริหารสมาชิกสภาฯนักพัฒนาชุมชนและพนักงานเทศบาลฯ
🏡 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พศ.2566
#ทุกข์ของท่านคือ หัวใจของเรา❤️