ลงพื้นที่เผื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ หมู่ที่ 8 บ้านจระเข้หิน

02 ก.ค. 64
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เผื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโควิด 19 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ หมู่ที่ 8 บ้านจระเข้หิน
+8