ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกพายุในฤดูฝนทำให้เกิดความเสียหาย ณ หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้หินและได้ร่วมกันทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำฌาปณกิจศพ นายวิน อุ่นกระโทก

18 ต.ค. 64

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้าง ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณหมู่ที่ 8 บ้านจระเข้หินตามที่ชาวบ้านได้เข้ามาเขียนคำร้อง และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ถูกพายุในฤดูฝนทำให้เกิดความเสียหาย ณ หมู่ที่ 2 บ้านจระเข้หินและได้ร่วมกันทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่เพื่อทำฌาปณกิจศพ นายวิน อุ่นกระโทก ณ ฌาปนกิจบ้านจระเข้หิน