ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ ครั้งที่ 2

21 ม.ค. 65
วันที่ 21 มกราคม 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครุบรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน กำนัน อสม. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำ ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน