ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการการอุทิศทางสาธารณะประโยชน์

10 พ.ค. 65

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกระบวนการการอุทิศทางสาธารณะประโยชน์ ตามคำร้องที่นางนัดดา สุวรรณจรัส ณ บ้านไผ่หมู่ 6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครุบรี จังหวัดนครราชสีมา