ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบน้ำท่วมขังทำให้เกิดปัญหาในการจราจรไป-มา ในบริเวณนั้น โดยร่วมกันหาแนวทางแก้ไขกันอย่างเร่งด่วน ณ บริเวณริมคลองจระเข้หินหมู่ที่ 2

11 ต.ค. 65

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบน้ำท่วมขังทำให้เกิดปัญหาในการจราจรไป-มา ในบริเวณนั้น โดยร่วมกันหาแนวทางแก้ไขกันอย่างเร่งด่วน ณ บริเวณริมคลองจระเข้หินหมู่ที่ 2