ลงพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนเส้นหลังสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

21 ต.ค. 64

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินโดยการนำของ นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนเส้นหลังสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณเส้นดังกล่าว