บันทึกสำเร็จ

ลงพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือ และสร้างความรู้เกี่ยวความเข้าใจสุขจิตให้แก่ประชาชน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 2

18 พ.ย. 65

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล นักพัฒนาชุมชน ทีมแพทย์ รพสต. อสม. ประชาชนชาวบ้านจระเข้หินหมู่ที่2 ได้ลงพื้นที่เพื่อปรึกษาหารือ และสร้างความรู้เกี่ยวความเข้าใจสุขจิตให้แก่ประชาชน ณ บ้านจระเข้หินหมู่ที่ 2