ลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3

30 มิ.ย. 64

นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ลงพื้นที่เพื่อพบปะพี่น้องชาวเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3