ลงพื้นที่เพื่อสอบเหตุร้องเรียนกรณีการเลี้ยงไก่ชน ส่งเสียงดังรบกวบ ส่งกลิ่นเหม็น ที่ชุมชนบ้านไผ่หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

28 มี.ค. 65
วันนี้ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้ นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรี พร้อมนางอโนทัย ชอบสว่าง ปลัดเทศบาล นางอุทัยวรรณ กมลปรีดี นวก.สุขาภิบาล ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบเหตุร้องเรียนกรณีการเลี้ยงไก่ชน ส่งเสียงดังรบกวบ ส่งกลิ่นเหม็น ที่ชุมชนบ้านไผ่หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อหาข้อยุติไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนต่อไป
            อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง