ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565

01 มิ.ย. 65
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางทิม สูญราช บ้านเลขที่ 139 ม.1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
2. นางหนู แพงกระโทก บ้านเลขที่ 9 ม.8 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
3. นางสาวอรัญยาณี รุนกระโทก บ้านเลขที่ 138 ม.6 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565