ลงพื้นที่เพื่อออกเพื่อมอบบัตรผู้พิการ ณ บ้านจระเข้หินหมู่ 1 และบ้านจระเข้หินหมู่ 8

18 พ.ย. 65

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ นักพัฒนาชุมชน พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อออกเพื่อมอบบัตรผู้พิการ ให้แก่ นางคมคาย แบงกระโทก ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และ นางสม ย่อมกระโทก ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ณ บ้านจระเข้หินหมู่ 1 และบ้านจระเข้หินหมู่ 8