ลงพื้นที่เพื่อเก็บสิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชน้ำ

28 เม.ย. 65

วันที่ 28 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บสิ่งปฏิกูลและกำจัดวัชพืชน้ำ ณ สระน้ำสวนสาธารณะเทศบาลตำบลจระเข้หิน สร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับผู้ที่มีใช้ประโยชน์ที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลจระเข้หินต่อไป