ลงพื้นที่เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคมาสำรวจการขยายเขตน้ำเพื่อต่อน้ำประปาใช้ ณ ฌาปนสถาน บ้านจระเข้หิน

27 ส.ค. 64
วันที่ 27 สิงหาคม2564
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคมาสำรวจการขยายเขตน้ำเพื่อต่อน้ำประปาใช้ ณ ฌาปนสถาน บ้านจระเข้หิน ในยามที่มีพิธีศพเนื่องจากในห้องครัว ห้องน้ำยังไม่มีน้ำปะปาใช้ยามจำเป็น