ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสี่ยงสูงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

07 เม.ย. 65

วันที่ 7 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน นักพัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสี่ยงสูงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่กักตัว