ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสี่ยงสูงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

31 มี.ค. 65
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน นักพัฒนาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสี่ยงสูงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่กักตัว