ลงพื้นที่ ปรับปรุงบ้านพร้อมห้องน้ำและราวทางเดินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการทางสายตา

31 พ.ค. 65
? 31 พ.ค 2565 ?
? นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมคณะบริหาร
สมาชิกสภาฯและพนักงาน
? ลงพื้นที่ ปรับปรุงบ้านพร้อมห้องน้ำและราวทางเดินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการทางสายตา
? #คุณยายทิม สูญราช
ณ บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 1