ลงพื้นที่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ปรับแต่งกิ่งต้นไม้และทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารฌาปณสถานป่าช้าบ้านจระเข้หิน

31 ส.ค. 64

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ ปรับแต่งภูมิทัศน์ปรับแต่งกิ่งต้นไม้และทำความสะอาด ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารฌาปณสถานป่าช้าบ้านจระเข้หินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้ใช้ประโยชน์ต่อไป