ลงพื้นที่ พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าและติดตั้งเดินสายก๊อกน้ำจุดที่สำคัญในศาลาฌาปณสถานป่าช้าบ้านจระเข้หิน

17 ส.ค. 64
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หินพร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯได้ลงพื้นที่ พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้าและติดตั้งเดินสายก๊อกน้ำจุดที่สำคัญในศาลาฌาปณสถานป่าช้าบ้านจระเข้หิน