ลงพื้นที่ มอบขนมจีนน้ำยาไก่ให้แก่นายเดี่ยว รุนกระโทก ผู้พิการทางด้านสายตา ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 6

22 ส.ค. 66

“ท่านมีความสุข เราก็มีความสุข”
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ มอบขนมจีนน้ำยาไก่ให้แก่นายเดี่ยว รุนกระโทก ผู้พิการทางด้านสายตา ณ บ้านไผ่หมู่ที่ 6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา