ลงพื้นที่ ออกตรวจเยี่ยมตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ นัดแรก ที่เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ออกใบอนุญาตให้เอกชนเข้าดำเนินการ และเพื่อเป็นการระวังและป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

01 ส.ค. 64

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.รพ.สต.จระเข้หิน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมตลาดนัดวันอาทิตย์ นัดแรก ที่เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ออกใบอนุญาตให้เอกชนเข้าดำเนินการ และเพื่อเป็นการระวังและป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19