ลงพื้นที่ เพื่อสอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

17 ส.ค. 64

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯได้ลงพื้นที่ เพื่อสอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน