ลงพื้นปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าโรงเรียนชุมชนจระเข้หินถึงหน้าโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา

26 พ.ย. 64

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณถนนหน้าโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน “เทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมให้บริการประชาชน” โดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน