ลงพื้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูลตามที่พี่น้องชาวเทศบาลฯได้ร้องทุกข์ ณ บ้านไผ่หมู่ที่4

12 ต.ค. 64

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน/ลูกจ้างเทศบาลฯ ได้ลงพื้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหารางระบายน้ำที่อุดตันจากเศษขยะและสิ่งปฏิกูลตามที่พี่น้องชาวเทศบาลฯได้ร้องทุกข์ ณ บ้านไผ่หมู่ที่4