ลงได้พื้นที่ตัดแต่งกิ่งต้นไผ่ที่พาดสายไฟ และบดบังไฟส่องสว่าง ณ ฝายน้ำล้นคลองจระเข้หิน

24 พ.ค. 65

24 พฤษภาคม 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมคณะบริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯและพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ลงได้พื้นที่ตัดแต่งกิ่งต้นไผ่ที่พาดสายไฟ และบดบังไฟส่องสว่าง ณ ฝายน้ำล้นคลองจระเข้หิน