ลงได้พื้นที่สำรวจ ถนนตามทางแยกเพื่อทำเนินชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุ ณ บ้านไผ่หมู่ที่4และที่หมู่6

19 เม.ย. 65

วันที่ 19 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลจระเข้หิน ลงได้พื้นที่สำรวจ ถนนตามทางแยกเพื่อทำเนินชะลอความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุ ณ บ้านไผ่หมู่4และหมู่6 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา