วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

15 ต.ค. 63

วันที่ 12 – 13  ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ทางเทศบาลตำบลจระเข้หินได้จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณคลองจระเข้หินและวัดจระเข้หิน และเพื่อแสดงความสามัคคีของส่วนราชการ และถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา