วันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565

17 พ.ค. 65
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน โดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานฯ ได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณคลองจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครุบรี จังหวัดนครราชสีมา