วันแม่แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓

15 ส.ค. 62

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นอกจากเป็นวันถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาแล้ว ยังเป็นวันแม่แห่งชาติ ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนมีกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี ในปี้นี้ เทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จัดพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ณ วัดจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา และมอบรางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความเสียสละของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่แม่อย่างเต็มภาคภูมิ