วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

03 ส.ค. 64

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมกับ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนคณะสงฆ์ในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หินได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เเละมีการวางแผนเพื่อป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับมือให้ทันสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน