วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ถนนเส้นทางสัญจรบ้านไผ่หมู่ที่ 6 และบริเวณวัดสว่างหนองแวง (วัดบ้านไผ่)

04 ส.ค. 64

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้าบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ถนนเส้นทางสัญจรบ้านไผ่หมู่ที่ 6 และบริเวณวัดสว่างหนองแวง (วัดบ้านไผ่)