วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

18 มี.ค. 63

ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ได้เข้าร่วม โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยนายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้ทรงโปรดเกล้ากระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็น”สุขาภิบาลท่าฉลอม”ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ณ สนามที่ว่าการอำเภอครบุรี