วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

27 ต.ค. 63

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร องค์กรส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในเขตตำบลจระเข้หิน อสม.ตำบลจระเข้หิน กลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนชาวตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมกิจกรรมงานวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตตำบลจระเข้หิน โดยทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง โดยกิจกรรมงานวันปิยประจำปี ๒๕๖๓ นี้จัดขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน