“วันปิยมหาราช ประจำปี 2565”

23 ต.ค. 65
วันที่ 23 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลจระเข้หิน คณะครู นักเรียน และประชาชนได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน