“วันออกพรรษา ประจำปี 2565”

10 ต.ค. 65
“วันออกพรรษา ประจำปี 2565”
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินนำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประชาชนชาวเทศบาลตำบลจระเข้หินได้ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดจระเข้หิน และวัดสว่างหนองแวง(บ้านไผ่) โดยทุกคนที่ออกมาทำบุญตักบาตรในวันนี้มีความตั้งใจที่จะทำบุญตักบาตร หลังจากเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตต่อไป