“วันอาสาฬบูชา” ประจำปี 2565

13 ก.ค. 65
“วันอาสาฬบูชา”
วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หิน พนักงานฯ และประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจระเข้หินได้ร่วมบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดจระเข้หิน