กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

08 ก.ค. 63

ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 06.30 เป็นต้นไป  นำโดย นายชัยนิคม ปัดชา นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลจระเข้หินและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม  ณ วัดสว่างหนองแวง และ วัดจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา