ศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน ณ ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน กองสาธารณะสุข เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง

29 มิ.ย. 66

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงาน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน ณ ศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน กองสาธารณะสุข เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงศูนย์กู้ชีพฉุกเฉิน เทศบาลตำบลจระเข้ในโอกาสต่อไป