ศึกษาดูงาน เรื่องระบบการให้บริการรับส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) และระบบรายงานปัญหาเมือง ผ่านแพลตฟอร์มฟองดู (Traffy Fondue) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

07 ก.ย. 65

วันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน ภายใต้การนำของนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ได้เข้าศึกษาดูงาน เรื่องระบบการให้บริการรับส่งหนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อส่งต่อ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (e-Saraban) และระบบรายงานปัญหาเมือง ผ่านแพลตฟอร์มฟองดู (Traffy Fondue) ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา