ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หินได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน กรณีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

08 พ.ย. 64

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางสาวบังอร ลิบกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเข้หินได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน กรณีเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน