สนับสนุนรถและบุคลากรช่วยการประปาส่วนภูมิภาคครบุรีปรับปรุงโรงสูบน้ำประปาจระเข้หิน

04 ก.พ. 65
4 กุมภาพันธ์ 2565
นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน
??สนับสนุนรถและบุคลากรช่วยการประปาส่วนภูมิภาคครบุรีปรับปรุงโรงสูบน้ำประปาจระเข้หิน