สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หินและนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน

05 ก.พ. 64

ผู้ใดมีความประสงค์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจระเข้หินและนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔