สรุปผลดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจระเข้หิน

05 พ.ย. 64

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจระเข้หิน ได้ร่วมประชุมสรุปผลดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจระเข้หิน ในการเตรียมความพร้อมผู้ปกครองนักเรียนที่จะเข้ารับการตรวจ ATK ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน อาคาร 2 ชั้น 2