การลงพื้นที่สำรวจมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตลาดนัดในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

17 พ.ค. 64

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน ได้ลงพื้นที่สำรวจมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ณ ตลาดนัดบ้านจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา