สำรวจสถานที่เพื่อจัดเตรียมสำหรับกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน

18 ก.ค. 64

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายรวงทิพย์ แดงสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้หิน และนายวีระยุทธ พระสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าสำรวจสถานที่สำหรับกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงในเขตเทศบาลตำบลจระเข้หิน ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา