ส่งมอบบ้านให้แก่นายสุดใจ หอกระโทก ผู้ป่วยทางจิตใจ บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

14 พ.ย. 65
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หินโดยการนำของนายภัทร ระวังครบุรีนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ชื่อนายสุดใจ หอกระโทก บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท
โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล รององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอครบุรี ได้ร่วมกัน เพื่อส่งมอบบ้านให้แก่นายสุดใจ หอกระโทก ผู้ป่วยทางจิตใจ บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการขจัดอุปสรรคหรือจัดให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้ โดยสะดวกและเหมาะสมตามสภาพความพิการรวมถึงความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือตลอดจนได้ให้กำลังในการดำรงชีวิตต่อไป