ส่งมอบเสื้อกีฬาให้แก่ชมรมแอโรบิกบ้านไผ่หมู่ที่ 4 และบ้านไผ่หมู่ที่ 6

06 มิ.ย. 65
17.00น. วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ได้ส่งมอบเสื้อกีฬาให้แก่ชมรมแอโรบิกบ้านไผ่หมู่ที่ 4 และบ้านไผ่หมู่ที่ 6
“เทศบาลตำบจระเข้หินพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกาย”