องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ารับการศึกษาดูงานของทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน

28 ต.ค. 65
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้เข้ารับการศึกษาดูงานของทีมกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลจระเข้หิน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน