อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข(การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน)

22 มี.ค. 64

ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดย นายศิริ เรืองมัจฉาผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจระเข้หิน ได้เข้าร่วมฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งอาสาสมัครสาธารณสุข(การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน) ณ เทศบาลตำบลจระเข้หิน