ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในการดำรงชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

08 ธ.ค. 65

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลจระเข้หิน นำโดยนายภัทร ระวังครบุรี นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้หิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ออกพื้นที่ติดตามเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตพื้นที่เทศบาลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในการดำรงชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา